KocaeliAsist 2017 iş ortaklığı Yüklenici Sözleşmesi

YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİKocaeliAsist iş ortağı olmak için imzalamanız gereken yüklenici sözleşmesi hangi konuları içerir?KocaeliAsist'le beraber çalışabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmanız ve
KocaeliAsist yüklenici sözleşmesi'ni imzalamanız gerekir.

KocaeliAsist yüklenici sözleşmesi, genel olarak, iş ortaklarımızla aramızda ki iş ilişkilerinin daha verimli yürümesi ve ortak hizmet kalitemizin yüksek standartlarda kalması için gerekli, bazı karşılıklı sorumlulukları işaret eden ve kayıt altına alan hükümler içerir. Sözleşme metni profesyonel hukukçular tarafından, olası bir hukuki süreç karşısında resmi bir belge niteliği taşıyacak biçimde hazırlanmıştır. Yüklenici sözleşmesi, birlikte iş yaptığımız iş ortaklarımız ile birbirimize karşı sorumluluklarımızın çerçevesini belirleyen ve sorumluluk sınırları dahilinde hükümler içeren bir anlaşma metnidir. Sözleşme maddeleri arasında, işin mahiyetine göre, bazı bağlayıcı ya da yaptırıma yönelik hükümler bulunabilir. Bu hükümler, yürüttüğümüz iş ilişkisinin sorunsuz ilerleyebilmesi için; her iki tarafın hak ve sorumluluklarına atıfta bulunur.

Yüklenici sözleşmelerine bazı iş kolları (kısa süreli ve küçük çaplı işler) için ihtiyaç duyulmamaktadır. Sözleşme gereksinimi olan bazı işler içinse proje bazlı (yalnızca bir işin tamamlanmasına yönelik) sözleşmeler düzenlenir. Bunların dışında ki sözleşmeler ise periyodiktir ve belli bir zaman dilimini kapsayacak (örneğin 2017 yılı için gibi) biçimde hazırlanarak, imza altına alınır.