KocaeliAsist 2013 Mantolama Nedir? Dış Cephe Yalıtımı İzolasyon

Mantolama Nedir?DIŞ CEPHE MANTOLAMA NEDİR? YALITIM/İZOLASYON HAKKINDA BİLGİ...


Mantolama ya ilişkin bilgiler..

Binalarda ısı yalıtımının ve enerjiyi verimli kullanabilmenin, yaşadığımız dönemde son derece önem kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle; daha sağlıklı, pratik ve basit kullanılabilir bir ürün olması nedeniyle, ülkemize süratli bir giriş yapan ve hızla yaygınlaşmaya devam eden doğalgazın gelmesiyle, binaların mantolanması ihtiyacı doğmuştur. Çünkü doğalgaz ülkemizin yurtdışından pahalı fiyatlarla satın aldığı bir enerjidir ve bilinçsiz tüketimi önemli bir bütçe açığını da beraberinde getirebilmektedir. Isı yalıtımı yapılmayan binalarda, ortamı yaşanabilir ölçüde ısıtabilmek için hatırı sayılır ölçüde fazla yakıt harcanması gerekiyor. Oysa binanın dış cephesi uygun izolasyon malzemeleri ile uygun biçimde kaplandığında ısıya ve dolayısı ile enerjiye yani doğalgaza gereksinim azalmaktadır. Bu da uzun vadede hem bina sahipleri için, hemde ülke ekonomisi için önemli ölçüde tasarruf anlamına gelmektedir. Bu nedenle mantolama uygulamaları hazırlanan kanun ve mevzuatlarla bir bakıma devlet politikası halini almıştır. Diğer yandan ısıtmaya ihtiyaç duyulan yaşama alanlarında; mantolama yapılarak, enerji verimliliği sağlanması dünyamız ve insanlık içinde büyük öneme sahiptir zira dünya üzerinde yer alan doğal kaynakların da bir sınırı vardır ve hava kirliliği de her geçen gün önemli bir sorun halini almaktadır.

Mantolama için; yukarıda ısıtma ihtiyacının azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması tanımını yaptık. Aslında genel bir ifade ile; yapıların dış dünya ile arasındaki ısı (sıcak-soğuk) transferini minimuma indirmek için, ısıtma ve soğutmaya dayalı enerji tüketimlerini azaltmak amacı ile yapılan uygulamalara mantolama denir. Dış Cephe Mantolama; sadece kış aylarında içerideki sıcak havanın dışarı geçmesini engellemek anlamına gelmez. Aynı zamanda yazında ortamda ki soğuk havanın dışarı transferine engel olur ve yaz sıcağının evlerde aşırı sıcaklığa neden olmasını önler. Mantolama olarak adlandırdığımız uygulama, dünyada günümüzün en çok kullanılan ısı yalıtım sistemidir. Gereken nitaliklere uygun mantolama yapılmış bir binada ısıtma ve soğutma için daha az enerjinin kullanılması ve ısıtma - soğutma sistemlerinden kaynaklı giderlerin daha uygun rakamlara (%60 a varan oranda) düşürülmesi mümkündür. Diğer bir açıdan baktığımızda da; daha az yakıt kullanımının hava kirliligini önleyeceğini ve yapıların dış cephelerinde sıcaklık ve nem iletimi azalacağından binaların ömrünün uzayacağını görürüz.

Kısaca bir özet yapmak gerekirse Mantolama; binanın dış cephesinin önerilen teknik verilere uygun izolasyon malzemeleri ile kaplanması ve binanın cephelerinin dış ortam ile arasında ki ısı alışverişinin önlenmesi demektir. Bu şekilde yaşanılan mekanlarda ısınma ve soğutma için tüketilen enerjinin %60 lara varan oranda azaltılması ve enerji verimliliği sağlanarak daha ekonomik, daha sağlıklı ısıtma-soğutma sağlaması imkan dahilindedir.kocaeli mantolama, kocaeli dış cephe izolasyon, dış cephe izolasyon izmit, fawori paket sistem, mantolama, kocaeli yalıtım, filli boya, söve, mantolama firması, mantolama ustası mantolama fiyatları kocaeli