İşlerinizi sözleşmeli olarak mı yapıyorsunuz? Kendimi nasıl güvende hissedeceğim?

EN SIK SORULANLARİşleri sözleşmeli olarak mı yapıyorsunuz? Kendimi nasıl güvende hissedeceğim? Sorumluluklarınızı nasıl belgeliyorsunuz?KocaeliAsist; sözleşme gerektiren tüm işleri 'Hizmet Sözleşmesi' ile yapar.

KocaeliAsist basit tadilatlar ya da ev tipi ihtiyaçlar haricinde ki tüm işlerinizi, tarafınızla imzalanacak 'Hizmet Sözleşmesi' ile kabul eder. Hizmet Sözleşmesi; sözleşme taraflarının, işin mahiyetinin, iş planının, öngörülen başlangıç ve bitiş tarihlerinin, kullanılacak ürün ve hizmetlerin, üzerinde anlaşılan ücretin ve ödeme biçiminin açıkça belirtildiği bir anlaşma olarak, işi yaptıran ile KocaeliAsist arasında imzalanır. Bu sözleşme ile işverenimizle karşılıklı olarak sorumluluklarımızı belgelemiş ve yapılacak işin çerçevesini çizmiş oluruz. Sözleşme ekinde üzerinde düşen sorumluluklar için KocaeliAsist ve işverence imzalanan taahhütnameler de yer alır. Sözleşmelerimiz iki nüsha halinde düzenlenir ve bir kopyası müşterimize teslim edilir.

KocaeliAsist müşterileri ile yaptığı sözleşmelere benzer biçimde iş ortakları ve hizmet tedarikçileri ile de; gerek proje bazlı gerekse bir yıl takvim yılını kapsayan periyodik sözleşmeler yapar. Alt yüklenicilerimizle yaptığımız sözleşmelerin genel çerçevesi de, aslında; hizmet verdiğimiz müşterilerimizin işlerinin, en iyi biçimde ve en kısa sürede tamamlanmasına yönelik hükümleri içermektedir.

Sık Sorulan Sorular